× แอปพลิเคชันบน Google Play‎ และ App Store

CMAQHI CMAQHI

1. ผลกระทบต่อสุขภาพระยะสั้น

มคก./ลบม.

ถ้าในพื้นที่ของท่านมีฝุ่นควัน PM2.5 เฉลี่ยต่อวันสูงเท่านี้ ในวันนั้นประชาชนในพื้นที่จะเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศ 0 คน2. ผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว

มคก./ลบม.

ถ้าในพื้นที่ของท่านมีฝุ่นควัน PM2.5 เฉลี่ยต่อปีสูงแบบนี้ไปตลอด ประชาชนในพื้นที่จะมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง 0 ปี


ฝุ่นควันพิษระดับนี้ทำให้อายุสั้นลงเท่ากับการสูบบุหรี่ 0 มวนต่อวันติดต่อกัน 30 ปีReference: