PM2.5 ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง N/A มคก./ลบม.

ใน​ 1 ชม.ที่ผ่านมา​ ถ้าไม่สวมหน้ากากท่านได้สูดเอาฝุ่นละอองขนาดจิ๋วเข้าไปในปอดประมาณ​ N/A ล้านอนุภาค
คำแนะนำสำหรับประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ

*ถ้า PM2.5 เกิน 350 ขึ้นไป เครื่องอาจวัดได้ต่ำกว่าค่าที่แท้จริง
**ค่าดัชนีเกิน 500 ถือว่าเกินกว่าที่จะรายงานได้ อ่านเพิ่มเติมที่นี่
*** การคำนวณปริมาณฝุ่นละอองที่หายใจเข้าไปได้จากศึกษาของ​ รศ.​ดร. พานิ​ช​ อินต๊ะ มทร. ล้าน​นา​ ดอยสะเก็ด​

หมายเหตุ

 1. กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดมลพิษ ทำงาน ออกกำลังกาย เล่นกีฬา กลางแจ้ง หรือผู้ที่มีโรคภูมิแพ้ ภูมิต้านทานต่ำ ระบบการหายใจ หัวใจ และหลอดเลือดสมอง
 2. คำแนะนำในการป้องกันตนเองจากปัญหาหมอกควันในระดับ สีแดง สีม่วง และ สีน้ำตาล
  • ควรปิดประตูหน้าต่างบ้านหรืออาคารให้สนิท ไม่ให้อากาศที่มีควันพิษภายนอกเข้าภายในบ้าน
  • ห้องที่ไม่ติดเครื่องปรับอากาศสามารถใช้พัดลมได้
  • ใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดมีแผ่นกรอง HEPA ที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดห้อง
  • หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักและเป็นเวลานานๆ
  • หากจำเป็นควรใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นควันขนาดเล็กมากได้ เช่น หน้ากากชนิด N95 หรือ FFP2 ส่วนหน้ากากอนามัยธรรมดาไม่สามารถป้องกันฝุ่นละเอียดเข้าสู่ร่างกายได้


คุณภาพอากาศรายชั่วโมงในรอบ 1 วัน

N/A
N/A

คุณภาพอากาศรายวันในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

*ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ค่าเฉลี่ยรายวันไม่ควรเกิน 50 มคก./ลบม.

*ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ค่าเฉลี่ยรายวันไม่ควรเกิน 25 มคก./ลบม.

ข้อมูลระดับ PM เฉลี่ยรายเดือนในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลระดับ PM เฉลี่ยรายปี

ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ค่าเฉลี่ยรายปีไม่ควรเกิน 10 มคก./ลบม.

ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ค่าเฉลี่ยรายปีไม่ควรเกิน 20 มคก./ลบม.