× แอปพลิเคชันบน Google Play‎ และ App Store

CMAQHI CMAQHI

ข้อมูลรายนาที

AHQI 24 ชม. รายวันในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

*ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ค่าเฉลี่ยรายวันไม่ควรเกิน 50 มคก./ลบม.

*ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ค่าเฉลี่ยรายวันไม่ควรเกิน 25 มคก./ลบม.

ข้อมูลระดับ PM เฉลี่ยรายเดือนในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลระดับ PM เฉลี่ยรายปี

ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ค่าเฉลี่ยรายปีไม่ควรเกิน 10 มคก./ลบม.

ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ค่าเฉลี่ยรายปีไม่ควรเกิน 20 มคก./ลบม.