× แอปพลิเคชันบน Google Play‎ และ App Store

CMAQHI CMAQHI

Chiang Mai Air Quality Health Index (CMAQHI)

ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่

*เลือนตาราง ซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
AQHI
(PM2.5 24 ชม.)
PM2.5 24 ชม.
(มคก./ลบ.ม.)
ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง ประชาชนทั่วไป
อากาศดี
0-50
0-12 ประชาชนทุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ปานกลาง
51-100
13-35 ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
(ผู้ที่มีความไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไป
ควรลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน)
ไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง
101-150
36-55 ลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือเป็นเวลานาน ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
อากาศไม่ดี
151-200
56-150 งดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือเป็นเวลานาน ลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือเป็นเวลานาน
ไม่ดีอย่างยิ่ง
201-300
151-250 งดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด งดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก หรือเป็นเวลานาน
อันตราย
301-500
251-500 งดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด

หมายเหตุ

  1. กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
  2. ค่าดัชนีเกิน 500 ถือว่าเกินกว่าที่จะรายงานได้ อ่านเพิ่มเติมที่นี่